Pružamo usluge ugradnje, montaže, konfigurisanja i puštanja u rad instalirane opreme kod naših klijenata, čime zaokružujemo kompletno rešenje od nabavke do puštanja u rad

 

it opremanje objekata

planiranje, nabavka, ugradnja i održavanje

IT opremanje objekata

Bavimo se planiranjem kao i kompletnim opremanjem IT infrastrukture poslovnih objekata za potrebe naših klijenata. Od pravljenja planova, preko nabavke opreme, strukturnog kabliranja objekata  i montaže opreme, testiranja sistema do finalnog konfigurisanja i puštanja sistema u rad.

planiranje, montaža i održavanje

Računarske mreže

Izvodimo instalacione radove na postavljanju računarskih mreža, mapiranje i testiranje mrežnih trasa kao i izradu dokumentacije.

Montaža i dijagnostika

WiFi pristupne tačke

Obavljamo ugradnju WiFi pristupnih tačaka (AP) za potrebe klijenata kao i njihovo konfigurisanje, testiranje i puštanje u rad.

Montaža i dijagnostika

Wireless linkovi

Vršimo postavljanje wireless linkova, njihovo konfigurisanje, testiranje i puštanje u rad.

planiranje, montaža i održavanje

VPN / L3VPN

Pružamo uslugu planiranja, instalacije i upravljanja VPN/L3VPN interkonekcija.

montaža i održavanje

VoIP

Bavimo se planiranjem, instalacijama i konfigurisanjem sistema VoIP telefonije.

Obavljamo prodaju i vršimo usluge isporuke, montaže, konfigurisanja i puštanje u rad Digital signage i Video Wall sistema.

Prodaja i usluge isporuke, podešavanja i puštanja u rad Interaktivnih displeja osetljivih na dodir.

Kako Vam možemo pomoći?