Naše Gledište

OffSite backup

Naše gledište

Vaši podaci na sigurnom

Sve što radite godinama, kreira velike količine poslovnih podataka a pritom, na žalost, postoji ozbiljan rizik od gubitaka tih podataka usled mogućih kvarova medija na kojima se čuvaju, potencijalnih spoljnih upada u sisteme i sl. Praviti rezervne kopije vaših poslovnih podataka je od izuzetno velikog značaja za poslovanje.

ofst2

Izazovi

Automatizovano pravljenje rezervnih kopija

Verujete li da su vaši podaci sigurni samo zato što su kopirani na eksterni disk, USB ili memorijsku karticu? Zamislite da jedan jedini oštećeni sektor može potpuno izbrisati vaše dragocene informacije. Da biste bili zaista bezbedni, ključ je u automatizaciji rezervnih kopija – samo ona obezbeđuje doslednost i sigurnost vaših podataka, na uređajima sa višestrukim diskovima u sistemima skladištenja koji obezbeđuju dugotrajno čuvanje podataka na njima.

Ali šta da radite ako neko uhakuje vašu lokalnu mrežu? Sve što je na njoj je u riziku, pa i kopije. Ransomware opasnosti vam zvuče poznato, sigurni smo u to.

Rešenja

Sklonite podatke van vaše mreže

Rezervne kopije podataka automatizovano čuvane van vaše lokalne mreže su garancija da te kopije nisu kompromitovane upadom u vaš sistem. Čak i u slučaju napada na vaš sistem – vi znate da podaci nisu ugroženi a znate da vaše računare i servere naš stručni tim uvek brzo može vratiti u operativni rad.

Kako Vam možemo pomoći?