Naše Gledište

Software

Naše gledište

Srce Informatike

Sva oprema ovog sveta ne predstavlja apsolutno ništa bez softvera, zbog kojeg sve zapravo i postoji. Softver je srce informatičkog sistema svake firme. Svaka softverska alatka koju koristite svakodnevno je namenjena nekom delu problema sa kojim se bavite. Upravo zato, bitno je da ta alatka omogućuje udoban rad, da podržava tačno one funkcionalnosti koje su neophodne za obavljanje nekog posla. Budući da je značaj dobrog softvera savršeno jasan, isto tako je jasno da su troškovi vezani za licence takodje važan faktor za svaku firmu. 

Kao i uvek odgovor je saradnja sa stručnim licima.

Izazovi

Veoma važne odluke su pred vama

Softver vam koristi da obavljate posao kojim se bavite profesionalno, dakle on je izvor prihoda ali je isotvremeno i nosioc troškova. Kada koristiti besplatne verzije softvera a kada plaćati licence i koje licence odabrati su pitanja na koja na kraju morate da dajete odgovore. 

Jako važne odluke za kompanije su uvek vezane za pitanja izbora softvera. 

Rešenja

Dobro odmeriti odnos cena/benefiti

Novac generisan poslovanjem nastaje kao rezultat procesa rada. Sve ono što može unaprediti proces rada, pozitivno će se odraziti na rezultate rada. U informatičkom smislu, najvažniji generator Vaših prihoda u poslovanju je poslovni softver i softverske alatke koje se u procesu rada koriste.

Softveri koje koristite treba da budu u direktnoj vezi sa značajem posla koji se u njima obavljaju. Zato se dobro mora odmeriti odnos cene i koristi koje softver donosi i njihov uticaj na poslovne procese. Stručna profesionalna pomoć ovde ponajviše znači.

Naš tim je tu da vam pruži kvalitetnu podršku u održavanju i servisiranju računara. Slobodno nam se obratite i osigurajte besprekoran rad vaše IT infrastrukture.

Aktuelne preporuke za nabavku softvera, računara i opreme možete ispratiti ovde