Naše Gledište

Osnova infrastruktura IT sistema preduzeća

Naše gledište

Planiranje budućnosti

Lokalna računarska mreže je temeljna IT infrastruktura, na ovom temelju stoji ceo informacioni sistem svakog preduzeća. Nije uvek neophodno potrošiti velike sume novca da bi se taj temelj napravio kako treba, jer se uz dobro planiranje i optimizaciju rešenja u konačnici može dobiti dobar temelj za trenutne i buduće potrebe uz ne preterano velika ulaganja. Zavisno od procena trenutnih i potencijalnih budućih potreba preduzeća sastavi se plan koji se potom vremenom realizuje.

 

Planiranje mrežne infrastrukture kompanije mora biti u skladu sa planovima razvoja preduzeća.

Ivan Redmi 8 note 323

Izazovi

Da vaša mreža prodiše

Najveći izazov u postavljanju mrežne infrastrukture su slučajevi kada je postojeća mreža neadekvatna potrebama jer je godinama taj segment zapostavljan. Uz stručnu analizu i metodičan pristup problemi se rešavaju mnogo lakše, pri čemu vodimo računa da se ne gomilaju dodatni nepotrebni troškovi za klijenta. Uobičajeno se događa da se uz par izmena na pravim mestima u postojećim sistemima stvori prostor da mreža može da “diše” i rezultati se odmah osete.

Konačni cilj je imati računarsku mrežu koja pruža mogućnost rada u najvećim mogućim brzinama sistema, koja uz to ima i predviđene kapacitete za buduće potrebe. 

Rešenja

Ključ je pametan izbor

Odgovarajući kablovi su prvi korak za stvaranje kvalitetne računarske mreže. Odabir svičeva potrebnih kapaciteta i dobre propusne moći i pametan izbor odgovarajućeg rutera predstavljaju dobru osnovu za dobre performane mreže u kompanijama.

Principi su jednostavni, ključna stvar je dobar odabir elemenata koji čine mrežu prema realnim potrebama.

Slučajevi (case studies)

Cilj je imati računarsku mrežu koja daje maksimalne perfomanse u potrebnim kapacitetima.

Aktuelne preporuke za nabavku računara i opreme možete ispratiti ovde